יום ש', ז’ באלול תשע”ח
דף הבית מרחבי הכיתות פעילויות חברתיות חדר מורים יצירת קשר
"אהבת ישראל היא אהבת הבורא - כשאוהבים את האב - אוהבים את ילדיו"
תגובות: -1   צפיות: -1
מצ"ב תקנון ביה"ס לשנה"ל התשע"ז

ביה"ס חרד"ל אהבת ישראל הינו בית ספר על אזורי ומתוך כך הבחירה להתחנך בביה"ס הזה הינה של ההורים. הבחירה נעשית מתוך הלימה בין רוח ביה"ס לרוח חינוך הבת בבית. תלמידה שבאה להתחנך כאן מתחילה וממשיכה את הדרך החינוכית של בית הוריה. הורים ששולחים את בתם לבית ספרנו יודעים ומבינים שיש הלימה בין שני הגורמים העיקריים המשפיעים על הבת: המשפחה ובית הספר. מובא באבות פרק ג', י"ז: "אם אין דרך ארץ אין תורה". מסביר רבינו יונה, שצריך האדם תחילה לתקן את עצמו במידות ובזה תשרה התורה עליו, שאיננה שורה לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. רואים מכאן שהורונו חז"ל, שיש קשר בין התנהגות טובה והצלחותינו בלימודים. ולכן, תלמידות יקרות, מטרת תקנון זה לסייע בידכן להצליח בלימודים. א. בין אדם לחברו הדגש בבית ספרנו "אהבת ישראל" הוא טיפוח היחסים בין אדם לחברו. לכן נרגיל את עצמנו להקפיד בנושאים אלו: דיבור מכובד אל כל תלמידה קטנה וגדולה. אכפתיות והתחשבות בשני ובשונה. עזרה הדדית בהצלחת כל תלמידה בלימודים ושילובה בחברה. ב. בין תלמידה למורה "ומורא רבך כמורא שמים", על כן נתייחס בכבוד לכל איש צוות בבית הספר. על התלמידה להיות מוכנה לשיעור, ולהמתין למורה בכיתה בזמן ועם הציוד הנדרש, לשמור על סדר ושקט ולמלא את כל המשימות הנדרשות בכל מקצוע ואצל כל מורה שמלמדת, הן מחנכת כיתה, הן מחנכת מקצועית, והן ממלאת מקום. נכבד את המורה בעמידה במקום בעת כניסתה לכיתה. יציאה מהשיעור אך ורק באישור המורה. אין להסתובב במסדרונות בית הספר בזמן השיעורים. על התלמידה להקפיד לכבד גם כיתה אחרת הלומדת, ולכן אין להפריע בבקשות פרטיות באמצע השיעור. ג. בין אדם לארצו בי"ס חרד"ל "אהבת ישראל בנות" מחנך לאהבת התורה, העם והארץ. על כן נציין בטקס את יום הקדיש הכללי – בעשרה בטבת, את יום הזיכרון לחללי צה"ל – בד' באייר ואת יום ירושלים – בכ"ח באייר. בימים אלו מסיימים מוקדם, בשעה 12:00. יש לבוא בלבוש כחול-לבן. בעת הצפירה (גם בכ"ז בניסן) נתייחד ונתאחד עם עם ישראל באמירת תהלים בעמידה. זאת מעבר להתייחסות החינוכית בכיתות. ד. לבוש וצניעות "כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה" (תהלים מ"ה י"ד) – רש"י: אשר נהגו עצמם בצניעות, עתה בגדיהם חשובים ממשבצות זהב של כהנים גדולים. ההקפדה על הצניעות וההופעה הנאה והעדינה של בנותינו בנפשנו היא. למען חיזוק תלמידותינו היקרות והרחקתן ממראה לא ראוי נעמוד על הכללים הבאים: יש להופיע בחולצת תלבושת של ביה"ס "אהבת ישראל בנות" בכל מצב, כולל ימי סיורים וטיולים. חצאית ארוכה (לא רק מכסה את הברך, אלא ארוכה ומכסה הרגל בכל מצב- ישיבה, קפיצה, מדרגות וכו'), שאינה נצמדת, ללא שסע - אפילו כולו מתחת לברך; ומגיעה עד הקרסול. גרביים עד הברך. שיער אסוף, תכשיטים עדינים, וללא לק. בראשי חודשים ובימים מיוחדים תופענה הבנות בחולצה לבנה: - גיזרת החולצה צריכה להיות ללא מחשוף, וללא הדפסים ודמויות שאינם הולמים את רוח ביה"ס, משוחררת וארוכה דיה בכל תנוחה, ושרווליה מכסים את המרפק בכל מצב. - כן לגבי עליוניות ו/או סוודרים. אנחנו מאמינים וסומכים על תלמידותינו היקרות, שכחלק מההלימה עם ביה"ס, תתאמנה בהופעתן למשפחת "אהבת ישראל" בכל עת ובכל מקום. ודאי באירועים בית ספריים, בערבי כיתה, מסיבות בת מצווה, קייטנות וכיו"ב, וכן לאחר שעות הלימודים. ה. סדר וניקיון חובת התלמידות לשמור על כיתה נקיה ומסודרת, מסדרון נקי ומסודר וחצר נקיה. יש לשמור על ציוד בית הספר – אין לכתוב, לכסות או לחרות בשום צורה שהיא על כסאות, שולחנות ושום ציוד ביה"ס. ארוחות מתנהלות בכיתה בלבד. אין להסתובב עם אוכל במסדרונות ובחצר. על התלמידה להשאיר בתום יום הלימודים שולחן נקי ופנוי מחפצים וכסא מורם. מסטיקים – לא בבית הספר! ו. טיולים "קום והתהלך בארץ" (בראשית י"ג י"ז) הטיולים הם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים בבית הספר. כל ההודעות הניתנות לגבי טיול (שתייה, כיסוי ראש, נעליים, תלבושת ושאר הנחיות) מחייבות את כולן. ללא אישור הורים מראש בכתב וללא הציוד הנדרש- לא תורשה התלמידה לצאת לטיול. היא תשאר במתחם ביה"ס, בכתה אחרת, ובטיול ליום שלם - עד בוא הורה לקחתה. גם תלמידה שאינה יכולה להשתתף חייבת באישור על כך. את האישורים יש להביא למחנכת הכיתה עד יום לפני הטיול. אישורים במייל או בפקס אינם מתקבלים. ז. השהות בביה"ס יש להגיע בזמן לביה"ס לתחילת יום לימודים. על התלמידה להיכנס בזמן לכיתה עפ"י לוח צלצולים.ביה"ס פותח את שעריו בשעה 8:00. משעת סיום הלימודים (15:05 / 15:45 / 12:00 בהתאמה) ועד לשעה 8:00 למחרת, החצר משמשת לרשות מנח"י כמעבר שכונתי, ועל כן – בהנחיית הקב"ט - אחריות השהות ליד מתחם ביה"ס לפני 8:00 או אחרי תום הלימודים היא על ההורים בלבד.לפי הנ"ל, הורים אשר לוקחים את בתם בתום הלימודים מתבקשים להגיע לקחתה בזמן. זאת על מנת לשמור על בטיחות הילדה. ביה"ס לא יוכל להבטיח איש-צוות שישאר עם הילדה לאחר שעות הלימודים.נוכחות סדירה נדרשת. ביה"ס פועל במסגרת 'חוק חינוך – חובה'.תלמידה הנאלצת לאחר מכל סיבה שהיא, עליה להביא אישור למורה. מי שזו לה הפעם השלישית שהיא מאחרת עליה לבוא לכיתה בנוכחות הורה.תלמידה הנאלצת להיעדר, לאחר או להשתחרר מוקדם מבית הספר, חייבת להביא אישור בכתב מההורים.חיסור מעל שלושה ימים מחייב אישור רפואי.על היעדרות ידועה מראש (כגון שמחה משפחתית או יציאה לחופשה) יש להגיש - על פי חוזר מנכ"ל - בקשה בכתב להנהלת ביה"ס לא יאוחר מעשרה ימים קודם הנסיעה. בבקשה שתוגש, יש לפרט את הסיבה להצדקת היעדרות על חשבון הלימודים ולציין כיצד תשלים התלמידה את החומר הנלמד בהיעדרה. ח. הסעות ביה"ס מתואם עם ועד ההורים הבוחר בכל שנה חברת הסעות המתאימה לצרכי ביה"ס. בשנה זו כל האמור לגבי ההסעות מתייחס לחברת: "א. גיא הסעים". התארגנות פרטית דינה כדין הורים המביאים את בנותיהן באופן עצמאי ועליה לעמוד בזמני ביה"ס (הן בהגעה והן בחזרה בסיום יום הלימודים). כללי הבטיחות בנסיעה חלים, כמובן, על הסעות בית הספר. בכל הסעה בת בוגרת יותר אחראית, ויש לציית לה. יש לחתום על חוזר ההסעות, ובו הכללים. בנות הנוסעות בהסעה ומשתחררות מוקדם יותר, יש להודיע זאת במזכירות בית הספר, כדי שההסעה לא תמתין להן בסוף היום. תלמידה שנוסעת בהסעה, ואינה נוסעת הביתה, עליה להביא אישור בכתב מההורים. לא נוכל להורידה בתחנה אחרת ללא אישור בכתב. תלמידה אשר ברצונה לבקר חברה בשכונה אחרת, ועל כן צריכה לנסוע בהסעה אחרת, הדבר אפשרי רק על בסיס מקום פנוי. יש להודיע על כך למזכירות בבוקר. כזכור, הבנות האחראיות - אחראיות רק לבנות ההסעות עד בוא ההסעה בלבד. ט. בטיחות הגעה לביה"ס – בהנחיית הקב"ט אין לבוא לפני השעה 08:00. כמו כן, אין להישאר לאחר השעה 15:05 / 15:45 בהתאמה. מעבר לשעות אלו אין השגחה, והשטח הוא לרשות מנח"י ואנשי השכונה. אסור ומסוכן לצאת משטח בית הספר בשעת הלימודים ללא תיאום עם המזכירות. בנות הנוסעות בהסעה נכנסות ישר לביה"ס, ומביה"ס עולות ישר להסעה. אין אפשרות לקניות במכולת/בקיוסק. אין לבוא לביה"ס בנעלי בית או כפכפי קרוקס. אין להביא לביה"ס כל סוג של גלגליות - ילדה שבכל זאת תביא ניאלץ לקחת ממנה את שהביאה. אין אפשרות לספק מים חמים לתלמידות. נא שיקלו זאת כאשר אתם שולחים ארוחת צהריים (למשל, "מנה חמה"). י. ערבי כיתה ערבי כיתה המאורגנים על ידי המחנכת ובהשתתפותה יובאו לידיעתכם בכתב עם בקשה לאישור ההורים. כל מסיבה או התארגנות לאחר שעות הלימודים או בשבת שאין לגביה הודעה בכתב אינה באחריותנו, לכן עליכם לבדוק היכן וכיצד מבלות הילדות שלכם. יא. גלישה וצפייה אנו מאמינים שתפקידם של ההורים המחנכים לשמור על נפשו של הילד. חשיפה לדברים המנוגדים לערכי הקדושה והחינוך שבהם אנו רוצים להרגיל את ילדינו – פוגעת בו! ברור, שלכל מי ששלח את בתו ל"אהבת ישראל" אין טלויזיה בבית! ולאינטרנט שברשותו מערכת סינון ברמה גבוהה. בכל זאת יש להגביל ולבקר את צפייתם ופעילותם של הילדים.חשוב לעקוב לאילו תכנים הם נחשפים. אין להביא סרטים לבית הספר למסיבות ולטיולים. לסרטים הקשורים לנושאי לימוד יידרש אישור מיוחד של המורה. יב. ימי הולדת בכיתות הנמוכות של בית הספר מקובל לחגוג ימי הולדת רק במסגרת הכיתה בשעת הלימודים האחרונה של יום הלימודים. הורים המעוניינים בכך יוכלו לתאם עם המורה מראש את מועד המסיבה. אנו עומדים על כך שמשפחות הנוהגות לערוך מסיבה בחוג המשפחה לא תזמנה חברות מהכיתה. כיון שישנם קשיים טכניים רבים הכרוכים בהזמנת כל הכיתה כולה, תקנה זו נועדה למנוע עוגמת נפש וקנאה, ולהרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות בבית ספר "אהבת ישראל".אין לערוך מפגשי חברות, שכן הנסיון הוכיח, כי זה הופך למפגש חלקי ונגרמת עוגמת נפש לאחרות.יג. מסיבות בת מצווה מצ"ב תקנון נפרד לאחר תקנון זה.יד. תנועות נוער ביה"ס שואף להקים תנועת "אהבת ישראל" כדי לתת מענה לתלמידותינו בשעות שמעבר ללימודים. תנועה ההולמת במלואה את רוח ביה"ס. עד שתתחדש - אם בכל זאת הנכם מוצאים לנכון לשלוח לתנועת נוער, יש להקפיד שתהלום את רוח ביה"ס ועדיין לפקוח עין על הנעשה.טו. פלאפון ומכשירים אלקטרוניים אין להביא פלאפון לביה"ס. ילדות הזקוקות לטלפון מבחינה בטיחותית, יגישו בקשה בכתב בטופס המיועד לכך. בכל שנה מחדש יש להגיש בקשת אישור בחתימתכם, ובכל שנה מחדש, תדון הוועדה, והזכאיות תקבלנה אישור בכתב ותווית מיוחדת מוצמדת למכשיר המבוקש. מובן, שזהו המכשיר היחיד הנמצא ברשות הילדה. אין תוקף לאישור משנים קודמות. כמו כן, אין להביא מכשירים אלקטרונים שונים, גם לא לטיולים. כל מכשיר אלקטרוני שימצא, יוחרם.ע"פ נהלי התקשוב במדינת ישראל בכל קבוצה מתוקשבת שתוקם (what's up/etc./google group) חלה חובה לצרף מבוגר אחראי המתואם עם המוסד החינוכי. בבית ספרנו לא מתקיימות קבוצות וואטסאפ כתתיות.טז. אורח חיים בריא כביה"ס מוביל בריאות אנו מחויבים להנחיות המפורטות המופיעות בתקנון הבריאות להלן.יז. אבידות ומציאות יש לרשום על כל חפץ את השם והטלפון בלורד לא מחיק. חפצים (בין ביגוד ובין ציוד לימודי) שיימצאו בביה"ס ולא יידרשו לאחר חודש ימים יוכרזו כהפקר. חטיבת הבינייםבבית ספרנו כיתות החטיבה הם הדגל של ביה"ס. נשארת ללמוד בחטיבה, מי שעשתה בחירה מחודשת בתום כתה ו. היא בוחרת כך מתוך הידיעה שהדגש שלנו הוא תורני-חברתי-לימודי. אנחנו גאות בהיותן המובילות והדוגמה האישית לצעירות שבינינו. ממילא האחריות הזו תבוא לידי ביטוי בהתנהגותן לפי כל הכללים הנ"ל, בהופעה בביה"ס ומחוצה לו, בדרך ארץ ובלימוד. כיוון שתלמידות החטיבה הן הוותיקות והן יודעות כיצד בת אהבת ישראל אמורה להתנהג, הרי הורגלו כבר שש או שבע שנים בכך, אנו סומכות עליהן להיות המובילות הלאה.כיון שכך אנו שמחות להוסיף להן פעילויות מתואמות במיוחד לבנות חטיבת הביניים, וכן להוביל פעילויות בית ספריות שונות במשך השנה. תפילה – שחרית: ברכות השחר אומרים בבית, ובצלצול בתחילת היום מתחילים מיד עם פסוקי דזמרה. בסוף התפלה נוסיף שני פרקי תהילים. מנחה: מתחילים ב 13:30 בדיוק למשך 5 דק’. ברכת המזון – אחריותה של התלמידה, בסוף הארוחה, לפני צאתה לחצר. מחויבות אישית במסגרת פרויקט הנתינה – מעבר לשעות הלימודים הסדירות. כל מכשיר אלקטרוני שימצא, יוחרם. את הפלאפונים יש להפקיד במצב מכובה במהלך יום הלימודים במזכירות ביה"ס. הלימה ביתית עם חינוך בית ספר אהבת ישראל בנות ירושלים: אין טלויזיה בבית.בבית אשר יש בו אינטרנט, הוא מסונן ומבוקר. מומלץ להגביל את הזמן של בתכם מול המסך.בילויים מחוץ לבית אינם כוללים:תנועות נוער – ביה"ס מתנגד לתנועות נוער אשר, בין היתר, פועלת בשיתוף של בנים ובנות יחד, אף אם זה רק בפעילויות חד שנתיות. הדבר כולל פעילויות מעורבות אף שאינן חלק מתנועות נוער.מופעים שאינם מיועדים מראש לציבור הדתי התורני, ושלא מתאימים למשפחה המחפשת לגדילה וחיזוק וצמיחה תורנית.סרטים, ספרים, עיתונים – משפחה הבונה בית על אדני קדושה וטהרה נזהרת מאוד להגן על ילדיה ממקורות השפעה שלילית. סרטי ילדים וסרטי מבוגרים היום – המלאים שפה לא נקיה, זלזול בהורים ומורים, אלימות פיזית ומילולית ועוד - לא רק חסרי ערכים, אלא גם מזיקים להתנהגות תורנית. תלמידות בית ספרנו אינן צופות בסדרות, מעריצות ומדקלמות דמויות שאינן ברוח זו. באופן כללי הכוונה לעיל היא שחשיפת הבנות לתרבות ולמושגים החילוניים, אינה לפי החינוך התורני שאנו מציעים בבית ספרנו, וגוררת שיחות ודבורים בנושאים ועם מושגים הנוגדים את חינוכנו. בגדים – מטרת בגדי האשה לכסות את הגוף, ולא להדגיש ולגלות אותו. לא צמודחצאית מכסה את הברך בהליכה, ריצה, קפיצה, עליה במדרגות וישיבה.חולצה - שרוול מכסה את המרפק בכל מצב, עצם הצוואר מכוסה.כיסוי ראש מלא. אנו מחנכות את בנותינו שהיופי של האשה הוא מאיכות המבוססת על מעשים ומידות טובות, מחשבות ודיבורים נאותים, דבר פנים יפות ולא על הדגשת הגוף. כדי לחנך את בנותינו לכך, עלינו לשמור על הלימה מלאה בין הבית (אם המשפחה, ובנותיה – תלמידותינו) לבין בית הספר, כדי להגיע לשלימות החינוך. בת מצוה זכינו ב"ה להגיע לשלב בו בנותינו מגיעות לקבלת עול מצוות באהבה, לשנת בת המצווה. רוצים אנו להיות שותפים לפריחתה והצלחתה של הבת בשנה זו. הכנה לבת מצווה: אנו רואים חשיבות רבה בהכנת הבת להיותה בת מצווה ומקצים משאבים רבים לכך. גם בבית אנו מבקשים כי תהיה למידה לקראת כך ולא יינתן דגש רק להתארגנות הרבה מסביב. מתנה - כל הורה מתבקש להעביר סך 150 ₪ על מנת לקנות מתנה אחידה לכל בת. המתנה תהיה מכובדת ואי"ה תמצא חן בעיני הבנות. אין להעניק מתנות אישיות. המתנה תינתן לכולן ביחד בשבת בת המצווה.ההכנות ב"ה מרובות והעומס רב גם מבחינה לימודית. אנא הקפידו להימנע מחיסורים מרובים של כלת בת המצווה, הדבר גורם השלכות לימודיות. אופי בת המצווה: אנו שמחים בהחלטות של משפחות שונות לחוג את שמחת הבת מצווה בדרכים שונות. ישנן אפשרויות רבות וערכיות לקיים שמחה זו. כיום, ישנן משפחות הבוחרות לציין את האירוע באולם. הסעיפים הבאים מיועדים לאירוע מסוג זה (ברצוננו להדגיש, כי ישנן אפשרויות רבות ומגוונות מלבד חגיגה באולם): חשיבות המאורע הנחגג היא בראש ובראשונה ערכית. ועל כן המאורע יכול להיות כאירוע משפחתי בעל אופי תורני עם פעילות נלוות לבנות הקשורה להיותן בנות מצווה. ניתן להיעזר במחנכת הכיתה לקבלת רעיונות שונים.נודה לכם אם האירוע יהיה בנוכחות נשית בלבד, אך במידה ולא יש להקצות לבנות מקום נפרד ע"י מחיצה לאכילה, לריקוד ולשירה.שירה ומוסיקה - אנא ודאו כי המוסיקה אשר תשמע במהלך האירוע תהיה מוסיקה משמחת ויהודית. אין להשמיע מוסיקה לועזית, וכל סוג מוסיקה שאינו הולם את רוח בית הספר.כשרות - אנא הקפידו על כשרות מהודרת המתאימה לכל החוגים. השנה בשנת השמיטה חלות הלכות נוספות לעניין כשרות הירקות והפירות, לכן הוחלט על כשרות אחת המקובלת על כולן והיא מהדרין - ויש לסמוך על הכשר זה אשר מקפיד על יבול נכרי או על אוצר הארץ.משפחה המעוניינת בחברות באירוע בת המצוה, תזמין את כל בנות הכיתה (מתוך אהבת ישראל, לא ניתן להזמין חלק מן הבנות).אם המשפחה מזמינה גם חברות מהכיתה המקבילה, עליה להזמין את כל בנות כיתה זו.יש לדאוג להביא את בנות הכיתה לאירוע, אם המקום מרוחק. לפני יציאת בתך מהבית בין כבעלת השמחה ובין כאורחת, אנא ודאי כי לבושה מכובד וצנוע כיאה לבת ישראל. חצאית המכסה את הברך גם בשעת ישיבה, ריקוד וקפיצה ללא צורך במתיחה תמידית למטה. שרוולים המכסים את המרפק וגרביים ארוכים. השיער יהיה אסוף ומסודר בטוב טעם. אין להתאפר ולהגיע עם אביזרים שאינם הולמים את בית הספר.השתדלו לבחור את מקום האירוע במקום מכובד בהתאם לצרכים שלכם. שימו לב בבקשה, כי המקום נגיש לבנות ואינו מנקר עיניים. הדבר עלול לגרור השוואות שאינן בריאות, ואנו בתור "אהבת ישראל" דואגים להנחיל ערך זה לבנותנו.יום הלימודים למחרת האירוע הינו כרגיל- מתחיל ב8:30 בדיוק. על כן השתדלו להתחיל באירוע בשעות הצהריים. בית הספר מוכן להירתם גם לאירועים בשעות הבוקר. אם החלטתם על אירוע בשעות הערב שעת האיסוף הסופית הינה ב10:15 בדיוק. הדבר בידכן- אנא הקפידו לאסוף בזמן.תאריך האירוע צריך להיות מותאם עם מחנכת הכיתה. לא נאפשר יותר משני אירועים בשבוע.הזמנה - על ההזמנה להיות תואמת למעמד, ייכתבו בה רק דברים ראויים לבת מצווה. מזל טוב ובשעה טובה. ויהיה רצון שנזכה לחבב על כל אחת ואחת את מצוות ד' באהבה ומתוך נועם.

 
 
עלונים בהוצאת ביה"ס
פעילויות חברתיות
קבצים להורדה
רישום
הסופרות הצעירות
גלישה בטוחה באינטרנט
חגיגת חוגים
מקצועות לימוד
מרחבי כיתות
מי אנחנו?
לוח צלצולים
לוח חופשות ואירועים
מכתבי תודה וברכה
סקרים
פרויקטים
הבוגרות שלנו
ארכיון
הענן החינוכי